Czym jest ozon ?

Ozon jest gazem składającym się z trzech atomów tlenu.
Cząsteczki tlenu, którym oddychamy i który jest podstawowym składnikiem powietrza, są zbudowane z dwóch atomów tlenu (O2), w skład cząsteczki ozonu wchodzą natomiast trzy atomy tlenu (O3). Ten trzeci atom tlenu sprawia, iż ozon w przeciwieństwie do dwuatomowej cząsteczki tlenu jest silnym utleniaczem fotochemicznym.
Ozon naturalnie występuje w atmoswerze lub jest uzyskiwany za pomocą specjalistycznych generatorów ozonu.